organizace spolku

Předseda:                         Michal Šlehofer – Berousek
Místopředseda:      Mgr.Renata Fišrová  – Malá
Tajemník:                Mgr.Roman Odvářka
Revizní komise:               Ivo Pokluda – Námořník
Člen výboru:                     Martin Carbol –  Maján
——————————————————————————————————————–
Ekonom:                            Michal Šlehofer – Berousek
Statutární zástupce:        Michal Šlehofer – Berousek