organizace spolku

Předseda: Michal Šlehofer – Berousek
Člen výboru: Ivo Pokluda – Námořník
Členský výbor: 
————————————————– ————————————————– —————–
Ekonom: Michal Šlehofer – Berousek
Statutární zástupce: Michal Šlehofer – Berousek